Yuichiro Miura Gota Miura  Takehiro Sakamoto Mikiya Tanno
Yugo Tsukita   
 
 
HASSY Yoh Amagai Daisuke Murakami  Tomoki Takaku
Ryuji Takai Yu Takeo Atsushi Yamaki  Daisuke Watanabe
Sachi Tanaka Yukie Ueda Natsuki Sato Simpei Asaga
 Takashi Nishida  Andy  Yuki Kadono  Hiroki Matsuura
Kumiko Taki Ryoki Ogawa  Kei Nakanishi Ryu Nonogaki 
Masaki Kitae Kazuya Saito Eiko Matsui